CLASSES DE MATEMÀTIQUES INTERACTIVES

Math Bits ofereix als docents un conjunt de propostes didàctiques que els ajuden a ensenyar d’una forma que motiva els estudiants. Dissenyat a partir de la recerca en didàctica de les matemàtiques i en ciències de l’aprenentatge, ajuda a obtenir coneixements significatius, duradors i transferibles.

Informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades: Us informem que les vostres dades seran tractades per Learning Bits, S. L. amb la finalitat d’atendre i gestionar adequadament les consultes, sol·licituds, incidències o suggeriments remesos d’acord amb la seva naturalesa. Podeu exercir els vostres drets de protecció de dades enviant un correu a [email protected] i obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades en l’apartat «Gestió web» de la nostra política de privacitat.

REFERENTS DIDÀCTICS

Darrere de Math Bits hi ha un equip multidisciplinari compost per especialistes en didàctica de les matemàtiques, docents de matemàtiques, matemàtics, investigadors, productors de vídeo i professionals multimèdia de diferents llocs del món que treballen a l’empara de la International Science Teaching Foundation.

¿QUÈ INCLOUEN LES UNITATS DE MATH BITS?

Recursos multimèdia interactius
  • Recursos multimèdia interactius per a l’aprenentatge actiu i participatiu: vídeos, animacions i simuladors.
  • Eines per a la pràctica individual amb feedback (ajuda guiada) quan l’estudiant el necessita, amb orientacions sobre com resoldre l’activitat pas a pas.
Recursos multimèdia interactius
  • Eines fàcils d’utilitzar per fer un seguiment complet de l’aprenentatge de cada estudiant.
  • Objectius didàctics enfocats cap a la comprensió dels conceptes i procediments i el desenvolupament de les competències matemàtiques.
Guia didàctica Math Bits
  • Proves d’avaluació que no avaluen la memòria, sinó els aprenentatges comprensius i la capacitat d’aplicar-los en contextos nous.
  • Guies didàctiques completes per a docents, amb indicacions d’ús i propostes a cada activitat, i amb programacions horàries.

VERSIÓ IMPRIMIBLE INCLOSA

A més, totes les unitats inclouen una versió imprimible per als estudiants, pensada per poder seguir la unitat en cas de no tenir dispositius a l’aula.